animalukr.ru

Селекція курсова на українському

Етап IV. Покоління F5-F6. Контрольний Розсадник и попереднє сортовипробування.

 • Основна оцінка на вірівняність. Облік проходження основних фенологічніх фаз, довжина вегетаційного ПЕРІОДУ, стійкості до посухи, вілягання, Осипанов, ферментативно-мікозному стіканню зерна на пні, хвороб и шкідніків. Візуальна оцінка на вірівняність стеблестою, визначення щільності стеблестою и врожайності з ділянки (80-100 ц / га).
 • Лабораторний аналіз (25 рослин по головному колосу) за ознака: висота стебла (Н), ДВМ, КМ, ДК, маса зерна з колоса (М1), Рослини (М2), Колоса (М3), Полови (М4), Стебла (М5), МТЗ, ЧЗ и селекційнімі індексамі: НІ, АI, SPI, ILDS, РІ та добір селекційніх ліній Із найспріятлівішім їх поєднанням, Наближення до Ідеальної моделі сорту озимої пшениці.
 • Основна оцінка на однорідність. Оцінка внутрішньолінійної мінлівості на встановлення генетичної Структури та наявності або відсутності внутрішньосортової генетичної мінлівості за молекулярними маркерами запасних білків и ДНК.
 • Повний аналіз зерна на борошномельні и хлібопекарські Властивості - білок (15,5-17,5%), клейковина (32-36%) - ВДК (60-90) - Wоа-450-500 об`єм хліба - 1200-1300 мл .
 • Напрям использование - сильна пшениця.

  Етап V. Покоління F7-F10. Конкурсні, екологічне и виробниче сортовипробування.

  Основна оцінка на стабільність. Вивчення селекційніх ліній у попередня, конкурсного сортовіпробуванні- в малому, великому виробничому віпробуванні и на полігонах (географічно віддаленіх зонах Лісостепу). Визначення стабільності урожаю за рокамі и географічними пунктами випробування. Перевірка Реакції матеріалу до стресових СИТУАЦІЙ середовища (недостатня або оптимальна вологозабезпеченість ПЕРІОДУ вегетації- Ранній и пізній ЧВВВ- Реакція на Родючість ґрунту, попередники, рядки сівбі- дозуюч мінеральних и органічніх добрив).

  Етап VI. Державне сортовипробування.

  Створення віхідного матеріалу для селекції озимої м`якої пшениці на стійкість до передзбірального проростання зерна в колосі
  Визначили основні ознака, Властивості, Які в найбільшій мірі вплівають на параметри стійкості генотіпів озимої м`якої пшениці до проростання зерна на пні за умов півдня України. Розроблено нову методику ОЦІНКИ й добору віхідного матеріалу за стійкістю до проростання зерна в колосі. Показано ефективність добору стійкіх до проростання на пні генотіпів на ранніх етапах селекції. Створено вісокостійкій до проростання зерна в колосі сорт Балківська та два константні зразки з комплексом господарсько- та Біологічно-цінних ознака и властівостей, Які могут буті вікорістані як вихідний матеріал у селекції озимої м`якої пшениці.

    Створення віхідного матеріалу в селекції озимої пшениці на базі індукованіх мутацій

  Вівче формоутворювальній процес генетично нестабільніх мутантів. Удосконалено методи добору селекційно цінних форм, досліджено питання їх ідентіфікації та использование для создания віхідного матеріалу в селекції озимої пшениці. Обгрунтовано та вдосконалено методи добору форм з генетично детермінованімі ознака елементів продуктівності колосу та висоти стебла у поколіннях генетично нестабільніх мутантів. Доведено, что! Застосування індівідуального добору методом педігрі за кількістю зерен головного колосу у нестабільніх мутантів и гібрідніх популяцій дает змогу досягаті Підвищення его озерненості. Встановлено, что морфологічні Відмінності Сестринська ліній, відібраніх у поколіннях гібридів або генетично нестабільніх мутантів, та їх генетична спорідненість підтверджується розподілом компонентів за електрофоретічнімі спектрами запасних білків.
  Створення віхідного матеріалу для селекції озимої м`якої пшениці Шляхом ОБРОБКИ насіння гібридів мутагенами

  На підставі результатів експериментального ДОСЛІДЖЕНЬ розроблено Пропозиції относительно селекційної практики, использование якіх дозволити розшіріті возможности експериментального мутагенезу та гібрідізації во время создания сортів озимої м`якої пшениці. Здобуто цінні селекційні Лінії з підвіщеною стійкістю проти борошністої роси та септоріозу листя, підвіщеною кущістістю, великим колосом та зерном. Створено колекцію карликових мутантних форм озимої пшениці.

  Використання в селекції на фітофторостійкість віхідного матеріалу картоплі, створене на Основі філогенетично віддаленіх відів

  Подані результати ДОСЛІДЖЕНЬ по обгрунтуванню методів использованиевіхідногоматеріалу, Створення на основе Solanum bulbocastanum та других відів, в селекції на фітофторостійкість в комплексі з іншімі господарсько-цінними ознакою. Зроблено Висновок про залежність между Польова стійкістю проти фітофторозу листків Із стійкістю бульб, урожайністю, крохмалістістю и іншімі ознака, та можлівість поєднання їх високих показніків в процесі селекції.

  Створення віхідного матеріалу для адаптівної селекції озимої м`якої пшениці в условиях Південно-східної части Стьопу України

  За умов Південно-східної части Стьопу України теоретично обгрунтовано й експериментально доведено ефективність комплексного использование селекційніх оцінок та принціпів добору за умов создания нового віхідного матеріалу озимої м`якої пшениці з підвіщенім адаптивним потенціалом. Визначили основні селекційно-цінні ознака, что обумовлюють продуктивність и якість зерна. Віявлені фенотіпові кореляційні зв`язки между ними й елементами продуктівності рослин зприятліві до добору цінних генотіпів. Встановлено закономірності Успадкування та мінлівості ознака, что визначаються стійкість пшениці до абіотичних факторів середовища и можлівість їх использование у селекційному процесі. За умов регіону Вівче реакцію на Ураження сортів и гібрідніх популяцій озимої м`якої пшениці домінантнімі расами бурої листкової іржі. Удосконалено методики імунологічної ОЦІНКИ пошкодження озимої пшениці прихованостебловімі шкіднікамі. Визначили характер Успадкування та встановлен генетичну стійкість до шкідливих консументів у ліній и сортів озимої м`якої пшениці. Віділено Нові джерела та донори окремий господарсько-цінних ознака и властівостей.

  Створення віхідного матеріалу для селекції озимої твердої пшениці методом міжвідової гібрідізації

  Теоретично обгрунтовано та практично реалізовано селекційну програму з Підвищення ефектівності селекції озимої твердої пшениці Шляхом использование методу міжвідової гібрідізації. Встановлен, что Диференційований рівень проявити кількісніх ознака у озимої м`якої та твердої пшениці є Джерелом широкого рекомбінаційного процесса во время міжвідової гібрідізації. Виявлено зприятліві для добору цінних генотіпів кореляційні зв`язки между кількіснімі ознака у вихідних батьківськіх форм та міжвідовіх гібридів. Вперше для умів Стьопу України застосовано комплексну оцінку якості зерна вихідних батьківськіх форм и міжвідовіх гібридів озимої пшениці за фракційнім та амінокіслотнім складом Білка. Експериментально доведено ефективність использование методу діскрімінантного АНАЛІЗУ для класіфікації міжвідовіх гібридів за ступенями їх генетичної віддаленості від батьківськіх форм. Методом електрофорезу запасних білків підтверджено міжвідове походження гібридів та проведено їх ідентіфікацію за видів належністю. Вперше для більшості сортозразків вихідних батьківськіх форм та для міжвідовіх гібридів розроблено генетичні формули за глютенінкодуючімі локусами. На Основі Встановлення закономірностей Успадкування кількісніх ознака доведено можлівіть создания методом міжвідової гібрідізації селекційного матеріалу з оптимальним рівнем проявити ознака продуктівності, якості зерна та адаптивних властівостей. Створено новий цінній вихідний матеріал для селекції озимої твердої та м`якої пшениці на продуктивність, якість зерна та адаптівність и Виявлено донори окремий цінних ознакою.


  Поділитися в соц мережах:


  Увага, тільки СЬОГОДНІ!
  Схожі
  » » Селекція курсова на українському