animalukr.ru

Селекція курсова на українському

Селекція пшениці на якість зерна

У странах СНГ розрізняють три групи м`якої пшениці за технологічними властівостямі зерна: сильні, цінну и Слабкий. Сильна пшениця містіть максимально Кількість Білка (НЕ менше 14%) и клейковини вісокої якості (28% при ВДК = 45-75), утворює Тісто, здатно вітрімуваті Інтенсивний заміс и трівале бродіння, что Забезпечує високий об`єм хліба и відмінну Цінність змішувача. Під цінністю змішувача розуміють здатність борошна з Сильної пшениці покращуваті хлібопекарські Властивості слабкої пшениці. Цінні пшениці дають добро за якістю хліб, но Самі покращувачамі буті НЕ могут. До трьох груп сортів озимої пшениці за якістю - сильна, цінна и кормова - з 2003 р. Додано група надсільної пшениці Із спеціфічнімі фізико-технологічними Показники якості зерна, дерло з якіх ставши сорт Панна, отриманий при схрещуванні вісокозімостійкого сорту Одом Із вісокоякіснім сортом Одеська червоноколоса. Такі Високі показатели за якістю зерна, як Панна, має только канадський сорт ярої пшениці Glen Lea. Панна відрізняється від усіх других сортів Сильної пшениці наявністю чотірьох Нових для України алелей запасних білків Gld 1A10, Gld 1B15, Gld 6B4 и Glu 1B5 и й достатньо скроню стійкістю до проростання зерна в колосі на завершальній етапі дозрівання.

За данімі випробувань, проведених у СГІ и в різніх зонах України в системе державного сортовипробування, сорт Панна немного поступається за урожаєм сорту Альбатрос Одеський (1,3-5,4 ц / га), но Скрізь перевіщує его за вмістом Білка в зерні и силою борошна (W) в од. альвеографом, особливо за умов внесення великого доз азотних добрив. В условиях Лісостепу Панна формує зерно, сила борошна которого досягає 700 о.а. Автори приходять до висновка, что на ВСІЙ территории України, у тому чіслі Поліссі й Західній Україні, можна одержуваті зерно, Пожалуйста відповідає Показники Сильної пшениці за наявності сортів Із генетично обумовлених екстравісокім рівнем якості зерна Із ЗАСТОСУВАННЯ відповідніх технологій вирощування. Набліжаються за якістю зерна до сорту Панна Такі Нові сорти, як Селянка, Куяльник, Ніконія.

Відео: Як писати курсову роботу

З`явилися надсільніх генотіпів від схрещування ціх сортів пояснюється рекомбінацією НЕ только 13-ти локусів білків клейковини, а й локусів ще невідоміх генетичних систем якості. Обґрунтовується необходимость селекції надсільніх пшениці.

У Краснодарському НДІСГ Створена комп`ютерна база в селекційному процесі Даних шкірного сорту и Лінії, яка Включає: формулу гліадіну, вміст клейковини, показатели ВДК, групу якості клейковини відповідно до ГОСТу, силу борошна, відношення пружності до розтяжності, годину Утворення и пружності тіста, Показник валометрічної ОЦІНКИ та ін. Проведено ранжірування блоків и їх взаємодію за впливи на Різні показатели якості зерна. Генотип з блоком 1В3 несуть гени стійкості до різніх стресів. Із ЦІМ блоком були зчеплені гени адаптівності та стійкості до Деяк хвороб, и при відборі на імунітет растет частко генотіпів з 1В3, хоча наявність цього блоку зніжує хлібопекарські якості зерна.

Встановлен, что блоки 1А4 и 1D4 значний мірою усувають негативні дію блоку 1В3. Краще за впливи на якість клейковини є поєднання блоків компонентів гліадіну трьох хромосом Першої гомеологічної групи: 5.1.7., 10., 4.1.7., І 4.1.3. Відзначена висока частко впліву компонентів гліадіну на технологічні якості борошна, особливо на ВДК-1 і валометрічну оцінку. У інстітуті створені Сильні за якістю короткостеблові сорти: спартанці, Скіф`янка, Побєда 50, Жирівка, Хазарка, Верна, Які несуть ген карліковості Rht11 від Краснодарського карлика 1, и сорти Юна, Офелія, Даріца, Ніка Кубані - з геном карліковості Rht1.

Погодні умови в период наливання-дозрівання визначаються надалі Активність амілазного комплексу зерна, яка безпосередно впліває на якість хліба. Ферментативна Активність візначається за методом Хагберга-Перт на пріладі "Falling number" - число Падіння (ПП): ПП lt; 150 c - Активність альфа-амілазі вісока- ПП = 150-300 - середня и ПП gt; 300 - низька. Діючий ДСТУ 3768-98 предполагает: для зерна 3 класу НП не нижчих 150 с, для 1 і 2-го - прежде 200 с. Оптимальним для випічки хліба вважається Показник ПП = 200 с у борошні. Підвищення або зниженя актівності ферменту виробляти до зниженя якості хліба. Висока Активність амілазі пов`язана зі схільністю генотипу до проростання зерна на пні. В результате ОЦІНКИ екологічної пластічності віявлені сортозразкі озимої м`якої пшениці, стійкі до проростання зерна, что ма ють ПП у межах 302-476 с.

                         1.1Вімогі до сорту озимої пшениці

Сорти озимої пшениці інтенсівного типу для умов України повінні мати обов`язкові ознака и Властивості: короткостебловість- слабка ФПЧ для Степу та середня и висока для Лісостепу и Полісся, трівалій период яровізації- підвіщена стійкість до хвороб, та посухі- висока або задовільна морозозімостійкість, якість зерна - на Рівні сильних и цінних сортів пшениці.

Головного наслідком окультурених пшениці З першого кроків ее селекції Було Збільшення біологічного врожаю (УБ), І, відповідно, площади листя (ПЛ), оскількі добір на продуктивність колосу через Ростові морфологічні кореляції прізвів до адекватного Збільшення решті частин рослини. Ця тенденція продовжується до тих пір, поки збільшена маса и ПЛ рослин що не приходять у суперечність Із ресурсами волога, мінерального живлення та світловім режимом посіву. Усі следующие сорти з однакової вегетаційнім періодом НЕ розрізняються за цімі Показники, у зв`язку з чим у наш час немає необхідності надаваті Рамус селекційному поліпшенню масі вегетативних ОРГАНІВ и ПЛ, оскількі цею резерв урожайності Вже БУВ реалізованій попередня селекцією через морфологічні кореляції при доборо на крупність колосу. Можна сформулюваті загальне правило: если біологічна продуктивність ценозу (посіву) лімітується ресурсами волога або їжі, то пшениця сформує максимально можливий в ціх условиях ПЛ, а сортові Відмінності будут обумовлені только реакцією на лімфактор. У посушліві роки в фазі Цвітіння збільшується частко колосу и зніжується частко Соломін, тоді як частко листя залішається стабільною. Морфологічна структура пагонах сортів одного екотипу залішається стабільною. Короткостеблові сорти (гени Rht1 і / або Rht2) формують крупнішій колос, и частко колоса в сухій масі рослини у фазі Цвітіння значний більша, чем у вісокоросліх сортів. Поєднання в генотіпі генів Rht и Ppd скорочує на 7-9 діб период від сходів до колосіння и зніжує ростову функцію листя. Зниженя посухостійкості у короткостебловий сортів пов`язане з тім, что укрупнення колосу НЕ супроводжували адекватним збільшенням Розмірів вегетативних ОРГАНІВ, зокрема листя.

Головні компоненти урожаю озимої м`якої пшениці - продуктивність колосу (ПК) и число продуктивних стебел (ЧПС) на 1м ма ють между собою негатівні кореляційні зв`язки, а ЧПС з урожаєм зерна - Позитивні. Пітом вміст хлорофілу у листі у фазах Цвітіння и наливання позитивно корелює з ПК, у фазу колосіння - з урожаєм зерна. З індексом фотосінтетічного потенціалу (середньозважене відношення кількості хлорофілу в листях до кількості днів їх Функціонування) позитивно корелює урожай зерна, а не ПК.

Відео: Popular Videos - Timmy Time

Початок создания інтенсівніх сортів озимої пшениці БУВ започаткованій акад. П.П. Лук`яненком, якісь видав виробництво сорт безоста 1 (1959), что зіграв революційну роль в урожаї и ВИРОБНИЦТВІ зерна пшениці. До нінішнього годині значний частина сортів озимої пшениці в Україні и России відносіться до інтенсівного типу. Інтенсівні сорти селекції Донського селекцентр (Зерноградка 8, Донська ювілейна та ін.) В Суворов условиях Донського регіону відрізняються скроню врожайністю та якістю зерна в поєднанні з унікальною посухостійкістю и МЗС, ранньостіглістю, короткостебловістю (70-80 см) и скроню стійкістю до вілягання та найшкідлівішіх хвороб.

Для обробітку по непарових попередників у селекцентрі створюються сорти напівінтенсівного типу з більш високим стеблом (90-105 см), й достатньо скроню зімостійкістю и комплексом других господарсько корисних ознака, но меншим потенціалом урожайності, порівняно з інтенсівнімі сортами.

Нові сорти такоже відрізняються и поєднують скроню врожайність з якістю зерна сильної пшениці, ранньостіглістю, посухостійкістю, стійкістю в течение усієї вегетації до хвороб, високим вмістом Білка.

Схема селекційного процесса озимої пшениці
(На прікладі селекційної програми ПДАА)

Етап 1. Оцінка зразків розсадники віхідного матеріалу з Колекції ВІР, інституту рослинництва ім. В.Я. Юр`єва УААН и провідніх селекційніх центрів на морозозімостійкість та за основний господарсько корисних ознака: продуктивність колосу, продуктивна кущістість, якість зерна, стійкість до біотичних и абіотичних факторів середовища ТОЩО. Значний увага пріділяється поиска и использование в комбінатівній селекції як одної Із батьківськіх форм донорів окремий або блоків генів, Які кодують Такі цінні ознака як нізькостебловість, Високі хлібопекарські якості зерна и борошна на основе АНАЛІЗУ блоків генів запасних білків, рівень ФПЧ, ТПЯ, ОКРЕМІ морфологічні Ознака рослини, колосу, зерна.

При підборі батьківськіх пар для гібрідізації в процесі трансгресівної селекції дотрімуємося Наступний Принципів:

 • Географічно Віддалена гібрідізація, теоретично обґрунтована М.І.Вавіловім, засновано на застосуванні в схрещуваннях Нових КОМЕРЦІЙНИХ сортів Нашої селекції та високоврожайний сортів других селекційніх закладів, Які ма ють різне походження и несуть Різні набори полімерних генів, что позитивно вплівають на урожайність, зімостійкість, посухостійкість и ма ють Різні типи адаптівної Реакції на умови середовища.
 • ! Застосування в гібрідізації сортозразків Із максимально вираженими, но альтернативними індексамі для здобуття в потомстві трансгресівніх генотіпів Із максимально проявити обох індексів, Які тісно корелюють з урожайністю. Например, з одного боку підбірається Батьківська лінія з максимальною величиною індексу атракції (АІ), но слабо або середньо вираженими індексом продуктівності колосу (SРІ), з Іншого, - лінія з максимальним SРІ и мінімальнім або середнім АІ. У поколіннях, Які розщеплюються, починаючі з F2, відбірають сім`ї й Лінії з позитивною трансгресією за Обом індексамі.
 • Відібрані в процесі 1-го і 2-го підходів генотипи застосовуються потім у складних, ступінчастіх и конвергентних схрещуваннях между собою та зі зразки Із Світової Колекції з метою насічення Нових сортів Додатковий числом генів и генніх блоків, Які кодують Корисні ознака та Властивості озимої пшениці. Таким методом віведені сорти Левада, Манжелія и цілий ряд перспективних селекційніх зразків.
 • Етап II. Створення селекційніх ліній озимої пшениці, гомозиготних за основний морфологічнімі, кількіснімі и біохімічнімі ознакою.

  Покоління F1 - Елімінація Із Слабкий стійкістю до основних хвороб, стійкість до якіх контролюється домінантнімі генами.

  Покоління F2 - Розсадник добору.

  Відео: Відьма з Блер: Курсова з того світу з субтитрами Трейлер

 • Оцінка вегетуючіх рослин за зімостійкістю (природний фон и использование експрес-методу В.Д. мединцем), маркіровка з подалі добором нізькоросліх (80-90 см), Середньостиглий рослин Із ціліндрічнім колосом та вертикальні або горизонтальні Розташування прапорцевого листа. При цьом Враховується забарвлення рослини, наявність воскового нальотом, сінхронність дозрівання підгонів, засіхання прапорцевого листа, стійкість до вілягання, Осипанов зерна на пні, хвороб и шкідніків.
 • Структурний аналіз и добір у лабораторії среди відібраніх у полі елітних и маркірованіх рослин F2 за продуктивною кущістістю, висота головного стебла (Н = 80-90 см), кількістю міжвузлів (КМ = 4-5), лінійній щільності колосу (ILDS), масі колосу з насінням (М3), віповненості и склоподібності зерна та масі 1000 зернин. Використання комп`ютерних програм (кластерного АНАЛІЗУ) для добору рослин у F2 за господарсько корисних ознака. За основу добору беруться ідентіфіковані групуючі ознака - маса стебла та індекс лінійної щільності колосу. Сівба потомств F3 за методом педігрі Із стандартних сортів у селекційному розсадники без повторностей.
 • Селекційній Розсадник сімей F3 (Педігрі).

 • Оцінка за вегетуючімі рослини. Маркіровка вірівняніх селекційніх ліній и добір среди них за Висота рослини, інтенсівністю забарвлення и воскового нальотом, характеристикою прапорцевого листа и годині его засіхання, форме и розміру колосу, годині колосіння и дозрівання, стійкості до посухи, вілягання, хвороб и шкідніків, сінхронності дозрівання підгонів.
 • Повторні Індивідуальні доборо окремий рослин у сім`ях, что розщеплюються.
 • Лабораторний аналіз рослин Із вірівняніх сімей (25 рослин) та з повторного добору за продуктивною кущістістю, вісоті, довжина верхнього міжвузля (ДВМ) и Наступний селекційнім індексам: Збиральна (HI), атракції (AI), продуктівності колосу (SPI), інтенсівності (SI ), лінійної щільності колосу (ILDS), ПОЛТАВСЬКА індексу (PI).
 • Аналіз зерна за его віповненістю, формою (подовжена з неглібокою Борозенко) и склоподібністю (80-90%).
 • Основний аналіз и добір за головною ознака: число зерен з колосу (ЧЗ) - маса 1000 зернин (МТЗ).
 • Ідентифікація и добір трансгресівніх генотіпів за основний господарсько корисних Ознака (ЧЗ- МТЗ- ДК).
 • Детальний аналіз, підбір поєднання ознака и селекційніх індексів- групувань и вісівання селекційніх ліній:
 • у контрольному розсадники - безповторних посів;
 • у дослідах за рядками сівбі: I рядків (СП 1) - 1 вересня- ІІ рядків (СП 2) - 15 вересня и ІІІ рядків (СП 3) - 1 жовтня;
 • у дослідах на зімостійкість (оцінка ФПЧ - фотоперіодічної чутлівості и ТПЯ - трівалості ПЕРІОДУ яровізації).
 • Етап ІІI. Покоління F4

  Відео: Putin jokes - KVN and Comedy Somedy rest of the president of Russia in Putin # 39; s

 • Вивчення селекційніх ліній у контрольному розсадники. Облік проходження основних фенологічніх фаз (за методикою Інституту експертизи сортів рослин). Визначення врожайності з одиниці площади й ознака ККМ (Кількість колосів на 1м).
 • Вивчення селекційніх ліній у досліді за рядками сівбі- диференціація селекційніх ліній за чутливістю до фотоперіоду (ФПЧ) и Вимоги трівалості ПЕРІОДУ яровізації (ТПЯ) и добір ліній двох генотіпів для подальшої селекційної роботи:
 • з генотипом vrd vrd ppd ppd. Преимущества: непереростання восени, оскількі при скороченні світлового дня пріпіняється ріст, что спріяє загартуванню рослин и підвіщенню їх зімостійкості та, ймовірно, надійне противостояние пізньому ЧВВВ. Недоліки: сповільненій ранньовесняній розвиток, Дещо нижчих Потенціал урожайності, порівняно з Ppd Ppd;
 • з генотипом vrd vrd Ppd Ppd. Преимущества: Швидкі Темпи весняного відростання, стійкість до пізнього ЧВВВ, ранньостіглість, високий Потенціал урожайності. Недоліки: Небезпека осіннього переростання, ослаблена зімостійкість.
 • Вивчення селекційніх ліній на зімостійкість. Використання експрес-методу В.Д.Медінця по затрімці годині Відновлення Весняної вегетації (ЧВВВ) і встановлення ТПЯ. Групувань селекційніх ліній за ФПЧ и ТПЯ та їх наступна випробування за господарсько корисних ознака в условиях Лівобережного Лісостепу України.
 • Аналіз селекційніх ліній за якістю зерна и добір ліній Із вмістом Білка (15,5-17,5%) - клейковини (32-36%) - ВДК - 60-90.
 • Потомства рослин F3, відібраніх на етапі II з сімей, что розщеплюються, вісіваються и аналізуються за методом роботи з педігрі, описаному Ранее.


  Увага, тільки СЬОГОДНІ!
  Поділитися в соц мережах:
  Схожі
  » » Селекція курсова на українському