animalukr.ru

Застосування регуляторів росту в умовах виробництва

регулятори росту

Відео: Огірки, солодкий перець, застосування регуляторів росту в теплиці "Агросвіт", М.Кам`янка, Черкаська обл

Тобто, на зміну традиційним енерговитратним технологіям повинні прийти принципово нові прийоми землеробства. Одним з таких прийомів, на наш погляд, є застосування регуляторів росту рослин.
Регулятори росту рослин - Це природні або синтетичні сполуки, які використовують для обробки насіння або рослин з метою поліпшення якості зерна, збільшення врожайності, тобто це фактори управління ростом і розвитком рослин. Однак природні фітогормони (ауксини, гібереліни, цитокініни, етилен, абсцизовая кислота), не знайшли широкого застосування в сільськогосподарському виробництві. Це пов`язано з тим, що вони мають високу вартість виробництва. Масове використання регуляторів росту стало можливим лише після створення препаратів на основі аналогів природних речовин.

У Росії і Україні в 1992 - 1996 роки було дозволено до використання 69 препаратів регуляторів росту. З них 53 біостимулятори з яких 23,1% рекомендовано на зернових.

Слід зазначити, що в Західній Європі широкого застосування на зернових культурах набуло використання регуляторів росту рослин Ретардантний типу. Ними в Німеччині, Франції, Великобританії обробляється відповідно 76- 55- 67% посівів озимої пшениці.

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що зараз з`явилися препарати, норми внесення яких під основні культури становить десятки грамів чи міліграмів на тонну насіння або гектар посівів.
Розроблено сучасні технології застосування регуляторів росту, як при до посівної обробці насіннєвого матеріалу, так і обприскуванні посівів у різних фазах вегетації.
Під науковим керівництвом УДНДП і "Агроресурси" проведені дослідження впливу таких регуляторів, як агріспон, гумат натрію, Емістим С, Агростимулін, Бетастимулін, Зеастимулін та інших показують, що повторне обприскування вегетуючих рослин після обробки посівного матеріалу не дає додаткового істотного збільшення врожаю. Ці дослідження також показали, що ефективність одноразової обробки регуляторами залежить від особливостей погодних умов року, і певних властивостей сільськогосподарських культур. Допосівного обробка зерна озимої пшениці емістимом С дала великі прирости врожаю (7,2 ц / га), ніж обприскування посівів (4,8 ц / га). Аналогічні результати спостерігалися при використанні Емістиму С, Агростимулін на ярому ячмені та соняшнику.

Різні технології застосування регуляторів росту мають свої позитивні і негативні особливості. Наприклад, допосівного обробка насіння має ті переваги, що препарати починають працювати на розвиток кореневої системи в початкові етапи розвитку і таку обробку можна здійснювати спільно з протруйниками та плівкоутворюючих образователями раніше на насіннєвих заводах або в господарствах. Тоді, як обприскування посівів є ефективним в суху безвітряну погоду, до 12-ї години дня або ввечері. При такій обробці додаткові витрати (техніка і пально-мастильні матеріали). Однак застосування регуляторів росту з фіто санітарної обробкою посівів значно посилює дію інсектицидів - фунгіцидів.

В результаті дії регуляторів росту, які застосовуються при підготовці насіння до сівби, збільшується енергія проростання насіння, польова схожість. Так з досліджень А.С. Меркушино, відомо, що в середньому за 9 років польова схожість насіння гороху в контролі склала 67%, тоді як за рахунок гібереліну вона зросла на 15,9% і склала 82,9%. Під впливом регуляторів росту маса кореневої системи збільшується до 57% »завдяки утворенню більшої кількості вторинних коренів у зернових культурах збільшується кількість колосків у колосі і маса 1000 зерен. Прирости врожаю озимої пшениці становлять 6 - 25%, вміст білка в зерні збільшується-на 0,9 - 1,7%. У дослідах Кримської сільськогосподарської дослідної станції, Емістим С підвищував польову схожість насіння озимої пшениці на 7,5%.

За даними Л.А. Анишина, на Кримській сільськогосподарській дослідній станції Емістим С і Агростимулін підвищили схожість насіння на 4 - 6%, а енергію проростання з 78 до 90 - 96%.
А.О.Шевченко, свідчить, що при допосівного застосуванні біостимуляторів польова схожість насіння озимої пшениці в середньому зростає на 5%, а насіння пшениці вирощено на дослідних ділянках, відрізнялося більшою абсолютною масою і мало високі показники лабораторної схожості та енергії проростання.

За даними А.Мацебери, допосівного обробку слід проводити одночасно з протруювання насіння. Норми протруйників, у баковій суміші з біостимуляторами, рекомендується зменшувати на 30%.

С.П.Пономаренко, вважає, що при застосуванні Емістиму С зростає енергія проростання і схожість зерна пшениці, більш розгалужена коренева система.

А.О.Шевченко, вважає, що при застосуванні біостимуляторів помітно посилюється стійкість посівів до вилягання.
За даними А.С.Меркушіноі дію всіх фіто регуляторів залежить від його концентрації (підвищена концентрація викликає різке гальмування росту і навіть загибель рослин).

На Полтавської дослідної станції, після застосування біостимуляторів вага 1000 зернин пшениці збільшувалася з 46 до 47,7 гр.

Л.А. Анишина, зазначає, що під впливом Емістиму С істотно посилюються процеси дихання, харчування та фотосинтезу, зростає накопичення хлорофілу в листі.

З досліджень А.Мацебери, відомо, що біостимулятори посилюють обмінні процеси в рослині і поліпшують енергетичний обмін, що сприяє формуванню високої польової стійкості рослин до абіотичних і антропогенних факторів, зокрема до хвороб.

З досліджень С.П.Пономаренка, відомо, що Емістим С, сприяє розвитку в зоні росту кореня симбіотичної мікрофлори. Прискорюються процеси розвитку рослин, раніше дозріває урожай.

Відео: Озимий ріпак. Застосування регулятора росту Біолан, Донецька обл, Добропільський район, ТОВ Рута Плюс

За даними Виблова Б., і Вібловоі А., обробка насіння емістимом С сприяла збільшенню вмісту розчинних фракцій білків у прапорцевого листка і колосі. Вони встановили, що застосування біорегуляторів - перспективний захід регуляції адаптивного потенціалу зернових в умовах впливу несприятливих факторів навколишнього середовища.

За даними досліджень Г.О.Грісенка, протруйників, які застосовували разом з регуляторами росту, краще захищали рослини від кореневих гнилей в початковий період їх розвитку. В період молочно - воскової стиглості зерна ураженість зазначеним захворюванням була меншою 6,7 - 13,4%, а розвиток хвороб на 4,2 - 6,6% в порівнянні з контролем.
С.П.Пономаренко, вважає, що висока ефективність регуляторів росту обумовлена змістом в них збалансованого комплексу біологічно активних речовин, завдяки яким прискорюється наростання зеленої маси і кореневої системи, а тому активно використовуються поживні речовини, в результаті цього підвищується стійкість до захворювань, стресів інеблагопріятних погодних умов.

А.Головко, встановив, що застосування регуляторів росту рослин дає можливість направлено регулювати найважливіші процеси в рослинному організмі, найповніше реалізувати потенційні можливості сорту, закладені в геномі природою та селекцією.

З досліджень З.Краснодемского, відомо, що крім підвищення врожайності на 10 - 25%, регулятори росту рослин скорочують термін дозрівання, зменшують в рослинах вміст нітратів, отрутохімікатів і важких металів, підвищують харчову цінність вирощеної продукції, зменшують втрати при збиранні, транспортуванні та зберіганні. За даними досліджень Л.А.Анішіна, від застосування Емістиму С в КСП "Україна" Буганського району на Тернопільщині, і в ряді інших врожайність озимої пшениці зросла на 5,0 -6,2 ц / га.

Відео: Стимулятор росту рослин сильця (добриво)

Згідно з дослідженнями і розрахунками Кримської державної сільськогосподарської дослідної станції, умовний економічний ефект від обробки насіння озимої пшениці препаратом Емістим С становить 154,6 грн / га.
На експериментальних посівах Чернігівської сільськогосподарської дослідної станції, під впливом біостимуляторів кількість продуктивних стебел на посівах пшениці збільшувалась на 16,1 - 17,1%.
За свідченням Л.Ю.Керефова, при обробці насіння озимої пшениці емістимом С в дозі 10 мл / т, одержано приріст врожаю - 3,6 ц / га, а Агростимулін в цій же дозі - 4,4 ц / га при врожайності в контролі 49,7 ц / га.

За даними досліджень Л.А.Алініна, результати досліджень, проведених Інститутом захисту рослин, показали, що при обробці насіння пшениці емістимом С в поєднанні з протруювання, дози протруйників можна зменшувати на 25 - 30%, без зниження їх захисного ефекту, що дозволяє значно заощадити кошти. Під впливом біостимуляторів істотно поліпшуються хлібопекарські якості зерна пшениці.
Сучасні високопродуктивні сорти озимої пшениці відзначаються підвищеними вимогами до родючості ґрунту, вмісту вологи в ньому та його очищення від бур`янів. При вирощуванні таких сортів, росте роль попередників. Попередники для озимої пшениці підбирають з урахуванням району вирощування, структури посівних площ, реакції сортів на попередник.Поділитися в соц мережах:


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Застосування регуляторів росту в умовах виробництва