animalukr.ru

Моніторинг та контроль фітофагів на посівах сої

Міністерство аграрної політики України

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Кафедра рослинництва

Тема: Моніторинг та контроль фітофагів на посівах сої

Виконала: студент

заочного відділення

агрономічного факультету

 6 курсу 1 групи

Гарбуз Антон

                                                                Перевірів: Кулєшов Анатолій Володимирович

Харків 2011

план

Вступ

 1. 1.    Шкідники посівів сої
 2. 2.    Хвороби посівів сої
 3. 3.    Бур`яни на посівах сої

Висновки

Вікорістані джерела информации

Вступ

Основною складових індустріальної технології вирощування сої є! Застосування системи захисту від шкідніків, хвороб и бур`янів, что гармонійно поєднує агротехнічні, хімічні та біологічні заходи. Ефективне! Застосування ЗАХОДІВ захисту від шкідливих організмів на посівах сої дасть змогу підвіщіті продуктивність культури в условиях вирощування в різніх природно-кліматічніх зонах.

 1. 1.    Шкідники посівів сої

Основною складових індустріальної технології вирощування сої є! Застосування системи захисту від шкідніків, хвороб и бур`янів, что гармонійно поєднує агротехнічні, хімічні та біологічні заходи. Ефективне! Застосування ЗАХОДІВ захисту від шкідливих організмів на посівах сої дасть змогу підвіщіті продуктивність культури в условиях вирощування в різніх природно-кліматічніх зонах.

В Україні Шкідлива ентомофауни сої представлена великим розмаїттям комах и кліщів. Із розширеного площ під культурою спостерігається тенденція до Збільшення кількості шкідніків. У Нашій стране їх відомо 114 відів. Більшість Із них - поліфагі. У спріятліві для свого розвитку роки Шкідники здатні зніщіті 90% урожаю. Їх чісельність и шкодочинність на сої проявляється в різному Ступені впродовж Усього вегетаційного ПЕРІОДУ и за рокамі очень змінюється. Найчастіше спостерігається шкода від комплексу відів комах, что з`являються на посівах одночасно. У посушліві роки їх шкодочинність помітніша. Найуразлівішімі для рослин є: початкова фаза розвитку - проростання насіння та сходи, период закладання генеративних ОРГАНІВ, фази наливання й візрівання зерна.

Небезпечна шкіднікамі сої слід вважаті: акацієву (боби) вогнівку (особливо в Степу), яка пошкоджує только зерно- інші Шкідники вегетативних и генеративних ОРГАНІВ представлені сисних та листогризучих видами комах Із різніх родин. Найшкодочінніші - звичайний Павутина Кліщ, клопи-щитники (чорношіпій щитник та ягідній клоп), клопи-сліпнякі (люцернового и трав`яних), Тютюнова трипс. Із листогризучих комах віділені щетинисто и Смугастий бульбочкові Довгоносики, гусінь лучного метелика, люцернової совки, совки-гами, з-чорне ТОЩО. Шкіднікамі зерна та паростків у грунті є личинки Смугаста й степового коваліків, паросткової мухи.

Слід Зазначити, что деякі сісні Шкідники здатні переносіті вірусну й бактеріальну інфекцію, что негативно впліває на Кількість та якість продукції сої (зниженя схожості насіння, товарний вигляд ТОЩО).
Облік шкідніків.

Сліпняк люцернового звичайний

Сліпняк люцернового звичайний пошкоджує всі види бобових культур. Переважно розвівається на горосі, конюшіні, люцерні. Зімує у фазі яйця в стебла люцерни, еспарцету, буркуну та других бобових. У период Відновлення вегетації и з`явилися сходів багаторічних трав (Кінець квітня - початок травня) на них оглядом посівів встановлюють наявність личинок и дорослих комах люцернового та бурякового и Польового клопів. Чісельність фітофагів обліковують у тепла, Сонячна погоду, коли смороду активні й знаходяться на рослини. На кожному полі беруть 8-10 проб 50X50 см, розміщуючі їх по зігзагоподібній Лінії, и підраховують Кількість шкідніків на 1 м2. Клопів можна такоже обліковуваті косінням ентомологічнім сачком, при цьом обліковець по зігзагоподібній Лінії поля відбірає 10 проб, роблячі по 10 одинарних помахів сачком. В цей период на люцерні економічний поріг личинок та імаго клопів ставити 10-15 особин / м2. Обліковують пошкодження на насінніках люцерни у фазі повної бутонізації аналізом 100 стебел, взятих у 10 різніх `місцях поля. На Кожній стебліні враховують ПОВНЕ пожовтіння и Кількість генеративних ОРГАНІВ ,, что Вже осіпаліся. При віявленні вісокої чісельності люцернового та других відів клопів (бурякові, польові) на насіннєвіх ділянках планируют обробіті інсектіцідамі на качана бутонізації рослин.

Смугастий І щетинисто Довгоносики пошкоджують всі бобові культури, но найбільше горох. Лерш звичайна розмножується у вологішіх районах або на зрошуваніх землях, другий - в посушлівіх условиях. У більшості відів зимують дорослі жуки на полях однорічніх и багаторічних бобових культур у верхньому шарі грунту або в дерніні лісосмуг та узлісь. У люцернового Коренєва, більшості популяцій конюшінового Коренєва, жовтрго та метелікового довгоносіків зимують личинки. Основу системи СПОСТЕРЕЖЕНЬ за Вказаним видами становляться облікі на багаторічних бобовіх- травах восени после Закінчення вегетації та рано Навесні до качана відростання. Обстежуються посіви методом відбору ґрунтових проб, шкірні з якіх площею 0,25 м2 и Глибина 15-ЗО см зі всіма рослини рештками. На одному полі Незалежності від его Розмірів відбірають НЕ менше 8-10 проб, рівномірно розміщеніх по площади або по зігзагоподібній Лінії. При аналізі грунту и рослинних решток у лабораторії віявляють чісельність довгоносіків-сітонів. Всі Підрахунки що переводять на 1. м2. Поле вважається слабо заселених при чісельності довгоносіків до 2 на 1 м2, серед-ньо - при наявності 2-4 и сильно заселених - при 5 и более на 1 м2. Економічний поріг чісельності сітонів колівається в межах 5-10 жуків на 1 м2. Весною на ділянках, де Ранее булу Виявлено найбільша чісельність сітонів и їх личинок, обстежуються молоді сходи чи відростаючі посіви. Обліковують у тепла Сонячна погоду, коли жуки найбільш активні та знаходяться на рослини. На одному полі відбірають 8- 10 проб площею 0,25 м2 за схемою, аналогічною ранньовеснянім обстеження. Віявляють и підраховують Загальну Кількість сітонів на 1 м2. При цьом беруть до уваги, что период максимального пошкодження рослин Сітон-ми звичайна на горосі, віці, сої, сочевіці, бобах та люпіні збігається в часі з фазою 2-З (до 5) справжніх листків, а на люцерні, конюшіні, еспарцеті, буркуні -з з`явиться повний сходів.

Лістогрізучі совки-гусеніці. Проводять облік в течение вегетації.Якщо знаходімо 1-2 особин на рослину або 5-8 особин / м2, то проводимо роботи по захисту рослин.

Заходи захисту. Організаційно-господарські заходи з розміщенням зернобобових рослин у сівозміні после культур, Які НЕ ма ють з ними спільніх шкідніків та якісне проведення основного и передпосівного обробітку ґрунту. При досягненні чісельності смугастої блішкі 10-15 жуків / м 2, люцернової совки 8-10 гусениць / м 2 або 2-3 яйця соєвої плодожерка на 1 рослину, доцільно провести хімічну обробка посівів. При загрозлівій щільності шкідніків проводять крайові чи суцільні ОБРОБКИ посівів інсектіцідамі: волатон, 50% -й к.е. (1 л / га) - анометрин, 50% -й к.е. (0,15 л / га) - БІ-58 новий, 40% -й к.е. (0,5-1 л / га) - діметрін 40% к.е. (0,5-1 л / га) - децис, 2,5% -й к.е. (0.2 л / га) - золон, 35% -й к.е. (1,4 л / га) - суміцідін, 20% -й к.е. (0,3 л / га) - циклон 10% к.е. (0,15-0,25) та ін.

Проти листогризучих совох доцільно віпускаті ентомофагів - трихограма.

 1. 2.    Хвороби посівів сої

Захворювання (грибні, Бактеріальні та вірусні) загаль зніжують урожайність сої на 15-20%, а за епіфітотійного розвитку - на 50%. Найнебезпечніші - хвороби сходів, особливо за ранніх строків сівбі або в разі холодної затяжної весни.

Із грибних захворювань Поширеними є: церкоспороз, антракноз, аскохітоз, септоріоз, пероноспороз та ін.

Із бактеріальніх - бактеріальній опік або бура кутаста плямістість и пустульній бактеріоз або бактеріальна пухірчастість чи сім`ядольній бактеріоз.

Серед вірусніх захворювань найпошіреніша - вірусна мозаїка. Кроме того, віділяють окремо тип жовтої мозаїки та вірусне Ураження бруньок.
Облік хвороб.

Борошніста роса

Борошністу росу бобових трав обліковують на качана достігання за чотирибальною шкалою: 0 - рослини НЕ уражені- 1 - уражені поодінокі лісткі- 2 - Ураж до 1/3: лістків- 3 - Ураж до 2/3 листків и более.

Аскохітоз

Аскохітоз віявляють на 200 рослини (10 рослин у 20 місцях поля, розміщеніх-за діагоналях) / Інтенсівність Ураження аскохітозом віражають у балах за такою шкалою: 0 - Ураження відсутнє- 1 - Слабкий степень, уражені поодінокі листки або бобі- 2 - середній степень, Ураж до 1/3 листків або бобів- 3 - сильний степень, Ураж до 2/3 и более листків и бобів.

Іржа

Ураженість бобових культур іржею оцінюють за чотирибальною шкалою: 0 - рослини НЕ уражені- 1 - Слабкий Ураження, пустули іржі або плям бурої пля-містоті рідкі, но легко помітні при огляді лістків- 2 - Середнє, подушечки іржі або плям на листках підраховуваті нельзя - 3 - сильне, Усі листки рослини уражені максимально, спостерігається їх засіхання. Рослини належати до тієї чи Іншої групі- за Переважно ступенів (балом) Ураження більшості листків.

Засоби захисту.

Бородьбу з хворобою сої розпочінають ще з насіння. Для цього під час протруювання (за 1-1,5 Місяці до сівбі) або інокуляції (в день сівбі) насіння обробляють 0,5-1% -ним розчин молібденово кислим амонію з регулятором росту Емістім С, в. р. (10 мл / т насіння). Если Використовують Фундазол, для протруєння насіння обробка мікродобрівамі можна делать в єдиному технологічному процесі в день сівбі.

Спільно проводять інокуляцію насіння сімбіотічнімі азотфіксуючімі бактеріямі. Обробка насіння мікроелементамі в 1,5-4 рази підвіщує стійкість сої проти грибних и бактеріальніх захворювань.

В борьбе с грибковими та бактеріальнімі захворюваннямі скроню ефективність ма ють глибока зяблева оранка й повна заробки рослинних решток у землю, бо смороду є Джерелом Розповсюдження інфекції. Це значний зменшує ймовірність зараження аскохітозом, періноспорозом та іншімі хвороби. На полях Ураження фузаріозом нельзя вісіваті сою Ранее чем через 2-3 роки. Насіння потребує протруєння насінневімі протруйників.

Для Запобігання розвитку кореневої гнілі, пероноспорозу, пліснявіх грібів, білої й сірої гнилей проводять:

 • • протруєння насіння сої (за 1-2 Місяці до вісівання) препаратами Степ, 20% в.р. (0,5 л / т), Максим 025 FS, т.к.с., або Максим XL 035 FS, т.к.с. (1 л / га) та фундазолом, 50% з.п. (3 кг / т), что Забезпечує Значне обмеження розвитку Вказаним вищє хвороб. У день сівбі насіння додатково обробляють соєвім різоторфіном (200-300 г препарату на гектарну норму насіння) або Нітрагіном 634б (гектарна Порція). Для Краще Утримання препаратів на поверхні насіння треба використовуват плівкоутворювачі: 2% -ний розчин NaКМЦ або сілікатній клей, розчінені у воде в дозах на гектарну норму насіння. Обробка насіння різоторфіном зменшує розвиток пероноспорозу на 7-15%.
 • Встановлен, что на полях, де сою вісівають Уперше, дозу різоторфіну доцільно збільшуваті в 1,5-2 рази.

  1. 3.    Бур`яни на посівах сої

  На качана вегетації соя зроста Повільно и бур`яни конкурують з нею за споживання волога, пожівніх Речовини, та світло.На посівах сої розвівається прежде 50 відів бур`янів. Втратив врожаю від них могут сягаті 30-50%. В Україні 90-98% посівів польових культур забур`янені в Середньому й сильному ступенях (15 шт. На 1 м2 и более), что виробляти до значного зниженя продуктівності.

  Облік бур`янів.

  Степень забур`яненості полів вегетуючімі бур`янами визначаються за п`ятібальною шкалою в екз / м2: 1 бал (очень Слабкий) - 1-5- 2 бали (Слабкий) - 6-15- 3 бали (середній) - 16-50 - 4 бали (сильний) - 51-100- 5 балів (очень сильно) - прежде 100.

  Засоби захисту.

  ! Застосування гербіцідів доцільне за наявності 3-36 и более екземплярів бур`янів на 1 м2 залежних від переважаючого їх виду в складі агрофітоценозу. Для бур`янів, что здатні утворюваті значний надземну біомасу, пороговий Показник менший. Соя сильно засмічується всіма видами однорічніх и багаторічних бур`янів через низьких Конкурентоспроможність на ранніх етапах органогенезу.

  ! Застосування гербіцідів проти бур`янів слід спрямовуваті НЕ только на Підвищення урожайності сої, а й на Зменшення їх негативного впліву и на подальші культури сівозміни. З Огляду на це, слід застосовуваті гербіциди з вібірковою системного дією, з Коротше періодом детоксикації в грунті та з ефектівнішою токсичних дією на комплекс відів бур`янів, что засмічують посіви сої, для здобуття найменшої шкодочинності бур`янів во время вирощування сільгоспкультурі.

  Механічний способ БОРОТЬБИ.

  Важлівім засоби у системе ОСНОВНОЇ подготовки грунту під сою є осіннє вірівнювання зябу довгобазовімі планувальнікамі после оранка. На полях, забур`яненості коренепаростковими бур`янами, доцільно застосовуваті пошаровій обробіток грунту. Відразу после збирання попередніків проводять лущення стерні на глибінь 8-10 см. После відростання бур`янів віконують повторне лущення завглібшкі 10-12 см, вікорістовуючі тяжкі дискові борони типу БДТ-7, плуги-лущильники ППЛ-10-25, плоскорізі КПШ-5 , КПШ-9. После іншого відростання багаторічних бур`янів зяб орють на глибінь 27-30 см.

  Боронуваті посіви можна Вже через 3-4 дні после сівбі, коли насіння только-но пустило Корінець, а бур`яни знаходяться у фазі «білої нитки». Соя переносити боронувань легко. Лише фаза «вигнутий колена», яка настає за 2-3 дні до з`явиться сходів є критичною для боронувань. На посівах сої, залежних від забур`яненості, проводять 1-2 післясходовіх боронувань, при цьом перше проводитися коли рослини Вже добре вкорінилася и ма ють висота 10-12 см. Досходове боронувань (ШВИДКІСТЬ руху агрегату до 5-6 км / год) зніжує Забур `яненість на 40-50%, післясходове (ШВИДКІСТЬ руху агрегату до 4-5 км / год) - на 50-60%, а использование їх у комплексі - на 65-75%. Рядки проведення міжрядніх обробок и їхня Кількість залежався від з`явилися бур`янів. За весь период вегетації культури проводять 2-4 міжрядніх обробіткі. Останній обробіток проводять НЕ пізніше фази «бутонізації».

  Висновок

  Для забезпечення достатності виробництва сої нужно мінімізуваті шкодочинність від бу`рянів, хвороб и шкідніків.

  У технологічному процесі вирощування культури для ее захисту від шкідливих організмів передбачається низка ЗАХОДІВ.

  Агротехнічні та профілактичні заходи. Розміщуючі сою в сівозміні, слід враховуваті ее Слабкий Конкурентоспроможність относительно бур`янів.

  Найважлівішою Ланка агротехніки сої є система обробітку грунту, яка діференціюється у залежності від типу грунтів, попередніків, ступенів забур`яненості, вологості фунту. Обробіток грунту має своим завдання создания оптимального водно-повітряного, теплового та пожівного режімів, нагромадження та Збереження волога, Підтримання грунту у чистому від бур`янів стані, вірівнювання поверхні поля для проведення якісної сівбі, рівномірного загортання насіння. Основний и допосівній обробіткі грунту під сою Постійно удосконалюються, у різніх регіонах смороду НЕ однакові. Сучасна система обробітку грунту представляет собою послідовний набір операцій, віконуваніх у период между збирання врожаю попередника га сівбою сої. Вона має діференціюватіся залежних від грунтово-кліматичної зони та буті індівідуальною для шкірного поля.

  Добре підготовленій для сівбі ґрунт при вірощуванні сої Забезпечує якісне проведення операцій Із загортання добрив и Вапно, з подготовки посівного шару, Із сівбі насіння у Насіннєве ложе, доступ волога до него, спріятліві умови для Швидкого проростання насіння та для постачання в корінці волога та пожівніх Речовини , ефективна боротьбу з однорічнімі бур`янамі- обмежує Поширення багаторічних бур`янів и даже Повністю знищує їх- полегшує загортання післяжнивних решток- зніжує захворюваність рослин и зменшує Кількість шкідніків- запобігає Утворення ґрунтової кіркі- спріяє Проникнення волога у грунт та ее Збереження.

  Вікорістані джерела информации

  1. 1.     Огурцов Є. М. Соя у східному Лісостепу України: Монографія / За ред .. М. А. Бобро / Харк. нац .. аграр. ун-т .. - Х., 2008. - 270 с.
  2. 2.     Джерело інформації.Вікіпедія. Соя.Режім доступу на 14.06.2011 -

  https://uk.wikipedia.org/wiki/Соя#.D0.94.D0.BE.D0.B3.D0.BB.D1.8F.D0.B4_.D0.B7.D0.B0_.D0.BF .D0.BE.D1.81.D1.96.D0.B2.D0.B0.D0.BC.D0.B8

  1. 3.     Джерело информации. Державна інспекція захисту рослин Полтавської області. Соя. Режим доступу на 14.06.2011 -

  https://dszr.poltava.ua/ses%20zah%20ros.html

  1. 4.     Джерело информации. Журнал «Пропозиція». Захист посівів сої від шкідніків, хвороб та бур`янів. Повна версія. Режим доступу на 14.06.2011- https://propozitsiya.com/?page=149&itemid = 1621&number = 50

  Поділитися в соц мережах:


  Схожі
  » » Моніторинг та контроль фітофагів на посівах сої