animalukr.ru

Сівозміна - порядок на землі

Відео: Сівозміна на дачній городі // FORUMHOUSE

Відео: Що таке сівозміна? [Кантрі Хаус]
В останні роки завдано нищівного удару по раніше розроблених і введених практично в кожному колективному господарстві країни сівозмінах як основної ланки систем землеробства. Недотримання науково обґрунтованих сівозмін призвело до однобічного розвитку рослинницької отраслі.Ізмененіе в структурі посівних площ на користь «ринкових» культур не тільки погіршила якісний склад попередників для озимої пшениці, але і підірвала кормову базу для тваринництва і ускладнила і без того недостатнє виробництво гною для відтворення родючості грунтів.
З огляду на велике агротехнічне і господарсько-економічне значення сівозмін, вони до проведення земельної реформи в Україні були введені і освоєні практично в усіх господарствах різних грунтово-кліматичних зон.Но останнім часом у зв`язку з руйнуванням великих колективних сільськогосподарських підприємств і появою в селі так званих ефективних власників сівозмінуа в тому вигляді, які були до реформування, залишилися лише в окремих господарствах, число яких в межах області можна перерахувати на пальцях однієї руки.
більшість же сівозмін зазнали певних змін внаслідок того, що частина площі відійшла земель запасу сільських рад або стала володінням окремих фермерів. Цьому сприяло також паї землі. Однак зменшення площі орних земель під окремою сівозміною могло вплинути тільки на кількість полів у сівозміні, а не на її основу. Основу ж сівозміни зруйнувало те, що в нашій країні сільськогосподарське виробництво з планового перетворилося на стихійне, доступною тільки ринку не в тому сенсі цього слова, яким користується весь цивілізований світ, а так, як розуміють ринкові відносини на селі більшість людей в нашій країні, починаючи від простих виробників і закінчуючи високими державними чиновниками. Виходячи з цього напрошується висновок: потрібно займатися виробництвом тієї продукції рослинництва, яку легко можна реалізувати.
Ось чому, наприклад, більшість фермерських (як і інші) господарств в перші роки зародження таких ринкових відносин пішли шляхом розширення посівних площ гречки до таких розмірів, які привели до надвиробництва продукції і різкого зниження реалізаційних цін на неї. На сьогодні таким шляхом досягається збільшення виробництва насіння соняшнику або ріпаку з тими ж плачевними наслідками в недалекому майбутньому, яке може наступити і завтра.
При існуючому в країні соняшникової буму багато виробників відходять від основної вимоги до агротехніки вирощування цієї культури - повертати його на колишнє місце вирощування через 6-8 років, щоб запобігти появі паразитного бур`яну - вовчка соняшникового. Як наслідок - часто перерву між вирощуванням соняшнику на полі зменшується до вже небезпечного мінімуму, а в окремих господарствах можна зустріти і повторні посіви цієї культури. Деякі господарників доходить до абсурдного рішення не сіяти спеціально соняшник, а вирощувати його за рахунок падалиці від попереднього врожаю. Від такої технології більше шкоди, ніж користі, оскільки таке поле буде розсадником бур`янів, шкідників і збудників хвороб, а вчасно зібрати убогий урожай на ньому через нерівномірність дозрівання буде практично неможливо.
Руйнування сівозмін сприяла і невиважена цінова політика в нашій країні і поділ культур на прибуткові і збиткові. До збиткових, наприклад, відносять і основну зернобобових культур лісостепової зони горох.Обусловлено це тим, що на її вирощування в розрахунку на одиницю площі витрачається коштів не менше, ніж на пшеничному полі, а врожайність гороху проти озимої пшениці по країні була нижче в середньому за багато років на 42% Звідси собівартість зерна гороху була набагато вище пшеничне при практично однаковою реалізаційної ціни, коли в кінці вересня 2010 за одну тонну високобілкового зерна третього класу на Українській універсальній біржі (Полтава) пропонували $ 220, а це майже стільки, як за тонну м`якої якої пшениці 6-го класу - $ 215.
Звичайно, такого діспарітеру цін по гороху не спостерігалося б, якби в їх формуванні був задіяний і внутрішній ринок як це було в минулі роки, коли зерно цієї культури в значній кількості використовувалося як основний компонент у виробництві комбікормів для дійного стада ВРХ. Тоді і не склалася така ситуація з посівними площами гороху в нашій країні, за останні 12-13 років скоротилися більш ніж в три рази, що призвело до втрати цінного попередника для озимини. Типовим прикладом цього явища може бути Черкаська, в якій частка гороху в структурі попередників озимої пшениці зменшилася з 41% в 1991 році до 20% в 2000 році і до 8,6% в 2009-м.Сейчас вона продовжує зменшуватися.
Закономірно, що занепад тваринницької галузі за роки реформування села став причиною зменшення в структурі посівних площ більшості господарств частки культур кормової групи, зокрема багаторічних трав, які вважаються чи не найкращим попередником для озимих культур.
За дорожнечею енергоносіїв і добрив в багаторічні трави могли дешевим засобом відновлення родючості грунту завдяки тому, що вони залишають після себе більше 100 ц / га рослинних залишків, в яких може міститися 150-200 кг / га фіксованого з повітря азоту. Така кількість післяжнивних залишків люцерни рівноцінна внесенню в розрахунку на гектарну площу 4,5 т підстилкового гною. Крім того, багаторічні трави є відмінним оструктурювачом грунту, краще за інших культур захищають його від ерозіі.Несмотря на це, їх площі за останні роки різко скоротилися, і цей процес поки триває.
На сьогодні, щоб компенсувати ті втрати, які очікують виробників пшеничного зерна через згадані причини (погіршення складу попередників для основної зернової культури багатьох регіонів нашої країни), окремі вчені рекомендують виробництва в лісостепових районах практикувати в подальшому вирощуванні озимої пшениці після чистого пара. Але вони забувають про те, що присутність останнього повинна супроводжуватися внесенням великої кількості гною, так як в процесі спарювання поля чорноземної грунті за рік може минерализоваться близько 2 т / га гумусу. А щоб компенсувати такі його втрати, треба в розрахунку на гектарну площу вносити майже 40 т гною, що сьогодні можуть дозволити собі лише окремі господарства з добре розвиненим тваринництвом. Виробникам також необхідно знати, що зміст поля під чистим від бур`янів паром вимагає значних енергоресурсів, при відсутності яких він буде тільки розсадником бур`янів і шкідників.
В останні роки в структурі попередників озимої пешніці різко збільшилася частка колосових, яка всередині країни досягла 40%, а в розрізі окремих господарств буває на сьогодні і більше. В результаті повторні посіви озимих, які до реформування села були складовою окремих сівозмін тільки в степовій зоні, вже стали нормою. І це тоді, коли використання повторних посівів не можна позитивно оцінити ні з екологічної, ні з економічної точок зору, адже вирощування озимої пешніці повторно після пшениці має безліч негативних наслідків.
Основним з них слід вважати погіршення фітосанітарного стану в таких посівах. Так, якщо за нашими багаторічними дослідженнями ураженість рослин озимих кореневими гнилями після кращих попередників (багаторічних бобових трав на один укіс, кукурудзи на зелений корм і гороху) в середньому була в межах 17-23%, то в повторних посівах цей показник зростав до 44% . На повторної озимих на 14% був вищий рівень засміченості посівів, який значно перевищував економічний поріг шкодочинності бур`янів. Таким посівам значної шкоди завдає клоп-черепашка та інші шкідники. Тому повторні посіви, як правило, супроводжуються використанням значно більшої кількості хімічних засобів захисту рослин, не можна вважати обгрунтованим з позиції екологічної безпеки.
У повторних посівах інтенсивна мінералізація органічної маси пожнивних залишків попередника за рахунок іммобілізації грунтового азоту целюлозоруйнівніми мікроорганізмами призводить до погіршення умов азотного живлення рослин озимих вже на перших фазах їх розвитку. Звичайно, запобігти цьому погіршення можна за рахунок додаткового внесення азотних добрив. А це знову ж додаткові витрати на виробництво пшеничного зерна, які будуть знижувати рівень його рентабельності, хоча остання більше визначатися врожайністю зерна та його якістю. Ці ж показники в повторних посівах, як правило, дуже низькі. Так, якщо в одному з наших дослідів середня за 20 років урожайність зерна після гороху становила 44,7 ц / га з вмістом сирої клейковини 26,9%, то при вирощуванні пшениці повторно після пшениці врожайність знижувалася на 13,6 ц / га, а вміст клейковини був нижче на 1,1%. І це за умови, що після гороху під пшеницю вносили лише по 30-60 кг / га NPK в діючій речовині, а під повторну озимину - по 15 - 30 т / га гною і 70-105 кг / га NPK. Останнє вказує на те, що навіть великі норми добрив не можуть згладити негативний вплив колосового попередника.
Можна було б навести ще багато прикладів про користь рекомендованого розміщення в сівозміні та інших культур, про доцільність ведення в господарствах науково обґрунтованих сівозмін, визнаних світовою агрономічної наукою основним елементом сучасних систем землеробства, на якому базуються всі інші їх складові. Недарма заслужений агроном, Герой праці С. Карбовський свого часу сказав, що сівозміна - це порядок на землі. Так дотрімуймось цього порядку, тоді будемо і з хлібом, і залишимо наші грунти своїм нащадкам настільки ж родючими, як їх мати-природа.
джерело: Володимир Єщенко, доктор с.-г. наук, професор,
Віталій Опришко, канд. с.-г. наук, доцент,
Уманський національний університет садівництва


Поділитися в соц мережах:


Увага, тільки СЬОГОДНІ!
Схожі
» » Сівозміна - порядок на землі