animalukr.ru

Селекція курсова на українському

Список використаної літератури

  1. Грунти Харківської області / В. Ф. Бобришева, О. Ф. Грісімало, В. Т. Мамонтов. - Харків: Прапор, 1970.
  2. Обладунків Б.А. Методика польових дослідів. - М .: Колос. 1979. - 416 с.
  3. Землеробство / В. П. Гудзь, І. Д. Примак, Ю. В. Будьоній- За ред. В. П. Гудзя. - К .: Урожай, 1996..
  4. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур. - 2-е видання, виправлення. - Київ: Центр навчальної літе-ратури, 2004. - 808 с.
  5. Методика державного сортовипробування с.-г. культур. Вип. І. - М .: Колос. 1971. - 248 с.
  6. Пшениця / Л. А. Животков, С. В. Бірюков, А. Я. Степаненко и др Под ред. Л. А. Жівоткова- сост. А. К. Медведовський. - К .: Урожай, 1989. - 320 с.
  7. Будьонний Ю.В., Попов С.І., Костромітін В.М. Сучасні Ресурсозберігаючі ґрунтозахісні технології вирощування сільськогосподарських культур в господарство Харківської області на 2006-2010 роки. - Х., 2006. - 27с.

9. Наукові основи агропромислового виробництва в зоне Лісостепу України / Редкол .: М.В. Зубець та ін. - К .: Логос, 2004. - 776с.

10.Куперман Ф.М. Сучасний стан і чергові завдання Морфофізіологія рослин / Ф.М. Куперман // Морфогенез рослин. - М .: Изд-во Моск. Універ-ту, 1961. -Т.1.

11.Методи селекції скоростиглих гібридів ккуруз / [Л.В.Казубенко, Т.П.Камишан, Н.М.Чупіков] // Бюлетень Інституту зернового господарства. -Дніпропетровськ, 1997.. -№3 (5).

12.Міку В.Є. Спонтанні мутації кукурудзи / В.Є. Міку - Кишинів: Штиинца, 1974.

13.Молоцькій М.Я. та ін. Селекція та Насінництво польових культур. - К .: Вища школа, 1994.

14.Молоцькій М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція и Насінництво сільськогосподарський рослин: Підручник. - К .: Вища Освіта, 2006

15.Мустяца С.І. Селекція ранньостиглих гібридів кукурудзи / С.І. Мустяца. - Кишенев, 1993.

16.Соколов.Б.П. Методи і результати робіт по селекції холодостійких гібридів кукурудзи / Б.П.Соколов // Гетерозис і рослинництво. -Л., 1968.

18.Соколов Б.П. Селекція кукурудзи: досягнення, перспективи / Б.П. Соколов, П.І.Сусідко // Бюлетень ВНДІ кукурузи1 - 1972. - №4 (27).

19.Соколов В.М. Селекція кукурудзи в США / В.М.Соколов,

С.І. Мустяца // Кукурудза і сорго. - 1986.- №4.

20.Мустяца С.І. Підсумки селекційної роботи з ранньостиглої кременистої зародкової плазмою / Мустяца С.І., П.П.

21.Спрег Е.У. Отримання Нових джерел генетичної мінливості для Європи / Е.У.Спрег // - Краснодар, 1979.

22.Тодоров Л. Спадкування на кількісні ознаки в хібріді на царевіцата з теосінте / Л. Тодоров, Т. Ліданекі // Генетика і селекція. -1985. -Т.2, № 18.

23.Хотилева Л.В. Селекція гібридної кукурудзи / Л.В.Хотилеа. - Мінськ: Наука і техніка, 1965.

Відео: Курсова робота з нуля

24. Технологічні карти и витрати на вирощування зернових та технічних культур в условиях Лісостепу України. - Х .: ХНАУ ім .. В.В. Докучаєва, 2006. - 493 с.

25. Фурсова Г.К., Фурсов Д.І., Сергєєв В.В. Рослинництво: лабораторно практичні заняття: Ч.1. Навч. Посібник. За ред. Г.К. Фурсової. - Х .: ТО Ексклюзив, 2004. - С. 338-347.

26.Кіреченко В.В. Селекція і насінництво соняшнику - 2005 рік- 385 с.

27.Селекція и Насінництво польових культур. Навчальний посібник за редакцією В.В Кириченка.

28. Авонян. Наука розвитку сільського господарства. - М .: Колос, 1962.
29. Аронова Н. І. Наука сільського господарства. - М .: Колос, 1979.
30. Гатауліна Г.Г., Долгодворов В.Є. Технологія виробництва продукції рослинництва. - М .: Колос, 1995..
31. Карпов О. Насінництво зернових культур. - М .: Колос, 1959.
32. Трісвятскій Л.А., Лесик Б.В. Зберігання і технологія сільськогосподарських продуктов. - М .: Колос, 1983.

33.Справочнік бригадира-рільника / (Упор. К. І. Саранин). - М .: Россельхозізідат, 1981. - 239 с.

34.Молоцькій М. Я., Васильківський С. П., Князюк В. І., Власенко В. А. Селекція и Насінництво сільськогосподарських рослин: Підручник. - К: Вища освіта, 2006. - 463 с.

35.Каталог сортів и гібридів польових сільськогосподарських культур селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН. - Харків .: Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр`єва НААН, 2011. - 48 с.

36.Справочнік з клімату СРСР. Вип.10. Українська РСР. 4.IV. Вологість повітря, атмосферні опади та сніговий покрив. - Л .: Гидрометеоиздат, - 696 с

37. Агроклиматический довідник по Харківській області. - Л .: Гидрометеоиздат, 1957. - 179 с.

Відео: Jamala «1 944». Eurovision - Ukraine 2016

38. Довідник Із захисту рослин / Л.І.Бублік, Г.І.Васечко, В.П.Васільєв та ін.- За ред. М.П.Лісового. - К .: Урожай, 1999. - 744 с.

39. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. (Cучасні інтенсівні технології вирощування основних польових куль-тур. - Львів: НВФ "Українські технології", 2006. - 730 с.

40. Зінченко О. І. та ін. Рослинництво: Підручник / О. І. Зінченко, В. Н. Салатенко, М. А. Білоножко- За ред. О. І. Зінченка. - К .: Аграрна освіта, 2001. - 591 с .: іл.

Поділитися в соц мережах:
Схожі
» » Селекція курсова на українському