animalukr.ru

Оцінка ефективності препарату на основі ендонуклеази бактерійної щодо вірусу інфекційного ларинготрахеїту птахів

Шкуродерів С.П., Келін Л.В.

Всеросійський науково-дослідний інститут ветеринарної вірусології і мікробіології

ТОВ «Північний стиль»

Представлені результати вивчення дії препарату на основі ендонуклеази бактерійної ( «Ендовіраза») по відношенню до вірусу інфекційного ларинготрахеїту птахів. Обробку курчат препаратом проводили в аерозольній камері. Показано, препарат Ендовіраза має противірусну дію щодо вірусу інфекційного ларинготрахеїту птахів. Аерозольна обробка курчат препаратом Ендовіраза перед зараженням зрушує терміни захворювання птиці і відмінка в порівнянні із зараженою групою.

Ключові слова: вірус інфекційного ларинготрахеїту птахів, ефективність препарату, ендонуклеаза бактеріальна, противірусну дію.

Вступ

Птахівництво - одна з найбільш інтенсивно розвиваються галузей сільського господарства. Але інтенсифікація виробництва призводить до ризику виникнення і швидкого поширення інфекційних хвороб. У багатьох птахівницьких господарствах не дотримується технологія «все пусто - все зайнято», скорочують санітарні розриви, переущільнюють поголів`я, що призводить накопичення патогенної вірусної мікрофлори в навколишньому середовищі. З цих причин особливу увагу слід приділяти інфекційних хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом і пов`язаним з ураженням респіраторного тракту (метапневмовірусная інфекція, інфекційний бронхіт курей, ньюкаслська хвороба, інфекційний ларинготрахеїт), при яких відбувається швидке поширення інфекції на значне поголів`я птиці, незалежно від системи утримання.

Для профілактики і лікування респіраторних хвороб особливо ефективно аерозольна, Інтратрахеально і інтраназальне введення препаратів так як в цьому випадку їх вводять тим же шляхом, по якому збудники зазвичай потрапляють в організм тварин. В результаті забезпечується швидкий контакт препарату зі збудниками в первинному осередку ураження.

Для лікування і профілактики респіраторних хвороб молодняку використовують інтерферон, антибіотики, вторхінолоновие кошти, а також аерозолі ряду антимікробних препаратів з широким спектром дії.

Мета досліджень полягала у вивченні профілактичної дії бактеріальної ендонуклеази щодо вірусу інфекційного ларинготрахеїту птахів.

Методика досліджень

Дослідження проводили у Всеросійському науково-дослідному інституті ветеринарної вірусології і мікробіології. Для експериментів використовували курчат 21 добового віку-препарат «Ендовіраза», 50000 одиниць активності, виробник ТОВ «Північний стиль» - отруйний вірус інфекційного ларинготрахеїту птахів, штам 24 «А», інфекційна активність 4,5 lg ІД50 / см3.

Препарат «Ендовіраза» містить в якості діючої речовини фермент ендонуклеази бактеріальну (дезоксирибонуклеат (рібонуклеат) 5`-нуклеотідгідролаза) і активатор ферменту - магній сірчанокислий.

Розведення препарату готували згідно з Інструкцією по застосуванню.

Препарат Ендовіраза в кількості 50000 одиниць активності (вміст одного флакона) розчиняють в 300 мл кип`яченої води при кімнатній температурі і в цей розчин додають 0,62 г магнію сірчанокислого.

Обробку курчат препаратом проводили в аерозольній камері об`ємом 2 м3. Експозиція 20 хвилин. Витрата препарату 2 см3/ Хв.

Обробку курчат препаратом проводили в аерозольній камері. Експеримент проводили в два етапи. На першому етапі визначали можливість профілактичного дію препарату щодо вірусу інфекційного ларинготрахеїту птахів (ІЛТ) і визначення оптимальної схеми обробки. На другому етапі проводили оцінку противірусного і профілактичної дії препарату при зараженні птиці різними концентраціями вірусу.

Результати досліджень і їх обговорення

Оцінка ефективності профілактичної дії препарату щодо вірусу ІЛТ.
Курчат заражали аерозольно. Для зараження використовували вірус ІЛТ з інфекційної активністю тисячі ВД / 0,5 см3. Експозиція 20 хвилин.

В експерименті використовували 4 групи курчат по 10 голів в групі. Обробки проводили за наступними схемами:

1 група - контроль зараження без обробки препаратом.

2 група - обробка препаратом за 1 годину до зараження, через 1 годину після зараження, через 24 години після зараження, через 48 годин після зараження.

3 група - обробка препаратом через 1 годину після зараження, через 24 години, через 62 години після зараження.

4 група - контроль вмісту.

Після обробки за птахом вели спостереження, оцінюючи клінічний стан, відзначаючи відмінок. Динаміка захворювання птиці і відмінка представлена в таблиці 1.

Представлені в таблиці дані показують, що захворювання птахів ІЛТ в групі 1 (препаратом не обробляли) і групі 3 (обробка препаратом через годину після зараження) почалося через 2 доби після зараження. Падіж птиці почався через 3 доби після зараження. Всі курчата в групах 1 та 3 впали через 8 діб після зараження.

Захворювання курчат в групі 2 (обробка препаратом за годину до зараження) почалося через 3 доби після зараження, відмінок через 5 діб. Всі курчата в групі 2 впали через 9 діб після зараження.
Таблиця 1 - Динаміка захворювання і падежу курчат після зараження вірулентним вірусом ІЛТ

Групасхема обробкиДнів після зараження
01234567891011
1Зараження.

Без обробки препаратом

0/100/102б / 101п, 8б / 103п, 7б / 105п, 5б / 108п, 2б / 109п, 1б / 1010п / 10---
2За 1 годину д / з, через 1, 24, 48 годин п / з.0/100/100/101б / 103б / 102п, 7б / 103п, 8б / 105п, 5б / 106п, 4б / 1010п / 10--
3Через 1, 24, 62 години п / з.0/100/103б / 101п, 9б / 104п, 6б / 107п, 3б / 109п, 1б / 109п, 1б / 1010п / 10---
4контроль0/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/10

«Ендовіраза» - ефективний препарат від інфекційних хвороб домашніх тварин
Примітка. в чисельнику: П - павшіе- б - хворі-в знаменнику - 10 (всього курчат в групі).

Отримані дані показують, що аерозольна обробка курчат препаратом Ендовіраза перед зараженням зрушує терміни захворювання птиці на 1 добу, а відмінка на 2 доби в порівнянні з зараженої групою. Обробка курчат препаратом після зараження, не впливає на динаміку перебігу хвороби.

За результатами проведення першого етапу експерименту показано, що препарату Ендовіраза має противірусну і профілактичну дію при зараженні птиці вірусом ІЛТ за умови обробки препаратом до зараження.

На другому етапі експерименту визначали противірусну та профілактичну ефективність препарату Ендовіраза (ендоглюкин) при зараженні птиці різними концентраціями вірусу ІЛТ при обробці курчат, по схемі при обробці якої було показано профілактичну дію: за 1 годину до зараження, через 1 годину після зараження, через 24 години після зараження, через 48 годин після зараження. Розведення препарату готували згідно з інструкцією із застосування.

В експерименті використовували 4 групи курчат, що складаються з 2 підгруп по 10 голів в підгрупі і 1 контрольну незараженную групу (контроль вмісту). Курчат заражали вірусом ІЛТ аерозольно в камері за такими схемами:

Група 1 - зараження в дозі 1 ВД / см3- підгрупа 1 - оброблена препаратом, підгрупа 2 - без обробки препаратом;

Група 2 - зараження в дозі 10 ІД / см3- підгрупа 1 - оброблена препаратом, підгрупа 2 - без обробки препаратом;

Група 3 - зараження в дозі 100 ВД / см3- підгрупа 1 - оброблена препаратом, підгрупа 2 - без обробки препаратом;

Група 4 - зараження в дозі 1000 ВД / см3- підгрупа 1 - оброблена препаратом, підгрупа 2 - без обробки препаратом;

Група 5 - контрольна заражена.

Після обробки за птахом вели спостереження, оцінюючи клінічний стан, відзначаючи захворювання і падіж. Динаміка захворювання птиці і відмінка представлена в таблиці 2 і малюнку 1.

Таблиця 2 - Динаміка захворювання і падежу курчат після зараження вірулентним вірусом ІЛТ

Група,

доза заражені-ня

Підгруп-паДнів після зараження
012345678910
1

1 ВД / см3

10/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/10
20/100/100/100/101б / 101б / 101б / 101б / 101б / 101б / 101б / 10
2

10 ВД / см3

10/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/10
20/100/100/100/102б / 102б / 102б / 102б / 102б / 102б / 102б / 10
3

100 ВД / см3

10/100/100/100/100/100/104б / 104б / 104б / 104б / 104б / 10
20/100/100/100/106б / 108б / 108б / 108б / 108б / 102п / 5б / 102п / 5б / 10
4

1000 ВД / см3

10/100/100/100/105б / 102п / 5б / 103п / 4б / 104п / 6б / 104п / 6б / 107п / 3б / 1010п / 10
20/100/100/104б / 101п / 4б / 104п / 4б / 104п / 4б / 108п / 2б / 1010п / 10--
5

контроль

0/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/10

Примітка. в чисельнику: П - павшіе- б - хворі-в знаменнику - 10 (всього курчат в групі).

Представлені в таблиці 2 дані показують, що аерозольна обробка курчат препаратом Ендовіраза в рекомендованій дозі і за пропонованою схемою захищає від зараження вірусом ІЛТ дозою 10 ВД50 / см3. У птиці обробленої препаратом захворювання не відмічено, у необробленої птиці захворюваність 20%.

При зараженні курчат вірусом ІЛТ в дозі 100 ВД50 / см3 захворюваність птиці, обробленої препаратом, була в 2 рази нижче в порівнянні з контрольною підгрупою - 40% і 80% відповідно. Обробка препаратом захищає птицю від загибелі - в підгрупі обробленої препаратом відмінка немає, в підгрупі яку не обробляли летальність 25%.

При зараженні курчат вірусом ІЛТ в дозі 1000 ВД50 / см3 обробка курчат препаратом зрушує терміни захворювання птиці на 1 добу, а відмінка на 2 доби в порівнянні з зараженої групою (захворюваність і летальність 100%).

Висновки.

Отримані при проведенні експерименту дані свідчать про те, що препарат Ендовіраза має противірусну дію щодо вірусу інфекційного ларинготрахеїту птахів. При проведенні аерозольної обробки птиці значно знижується рівень захворюваності та летальності ІЛТ.

Препарат Ендовіраза, в рекомендованої концентрації, може застосовуватися для аерозольної обробки обробки поголів`я птиці в цілях профілактики ІЛТ.


Поділитися в соц мережах:


Схожі
» » Оцінка ефективності препарату на основі ендонуклеази бактерійної щодо вірусу інфекційного ларинготрахеїту птахів